دامنه
sanjesh.org sanjesh.org
عنوان - Title
سازمان سنجش آموزش کشور
توضیحات - Description
سازمان سنجش آموزش كشور، سنجش و اندازه‌گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی كشور و سطوح مختلف آموزشی، استقرار نظام كارآمد در امر سنجش آموزش
گروه موضوعی
دانش و فناوری / دانشگاه ها
کلمات کلیدی
ورود به سایت sanjesh.org