دامنه
w3.org w3.org
عنوان - Title
کنسرسیوم جهانی وب
توضیحات - Description
the world wide web consortium (w3c) is an international community where member organizations, a full-time staff, and the public work together to develop web standards. world wide web consortium (w3c)
گروه موضوعی
وب سایت های خارجی / سازمان ها و نهادهای بین المللی
کلمات کلیدی
ورود به سایت w3.org