لینک

بزرگ‌ترین وب دایرکتوری ایران

دامنه

abadis.ir


عنوان سایت

abadis.irآبادیس


توضیحات

اخبار فن آوری


عنوان اصلی

آبادیس | بررسی محصولات ، آخرین اخبار فن آوری


شرح وب سایت

کلیه اخبار فناوری اطلاعات IT شامل عکاسی، معماری، ابزارهای تازه، موبایل، اینترنت و شبکه، امنیت، نجوم، سیستم عامل های ویندوز، مک، لینوکس و غیرهکلیدواژه‌ها و برچسب‌ها
لخخ
آبادیس
abadis
واژه یاب
رش
fine tuning
car pooling
side swipe
everything is ok
elegence
nilly
lipped
buy out
dark blue
walky talkie
gratify
roof gable
see to
keep the good work up
came out of the blue
snoop dog translator
either case
urethra pronunciation
utilitarianism pronunciation
warm regards synonym
immeasurable synonym
egalitarianism pronunciation
ex officio synonym
synonym condescend
retrospective dictionary
wistful dictionary
annuity method of depreciation
carry coals to newcastle
endow synonym
relent synonym
comparativeness
electroencephalogram pronunciation
workhorse synonym
masochistic synonym
conversional marketing
operationalize synonym
archetype pronunciation
unabated synonym
hematochezia pronunciation
adenocarcinoma pronunciation
mydriasis pronunciation
synonym for agonizing
edematous pronunciation
syncytial pronunciation
glamorousness
pastiche pronunciation
quarrelsome synonym
cheif petty officer
melena pronunciation
anosognosia pronunciation
دقدقه
ترجمه تخصصی کامپیوتر
دیکشنری
معنی
دیکشنری گوگل
خبر فناوری
اخبار فناوری اطلاعات
ویدیو های آموزش