لینک

بزرگ‌ترین وب دایرکتوری ایران

دامنه

codeproject.com


عنوان سایت

codeproject.comکُدپراجکت


توضیحات

مرجع رایگان آموزشی برای معماری نرم افزار و توسعه دهندگان


عنوان اصلی

CodeProject - For those who code


شرح وب سایت

Free source code and tutorials for Software developers and Architects.کلیدواژه‌ها و برچسب‌ها
jquery
solid principles
solid principles c#
testing
codeproject
Free source code
tutorials
rails algorithm to create school schedule
code project
oops concepts
asp.net interview questions
wcf interview questions
mvc interview questions
jquery interview questions
javascript interview questions
email validation in javascript
object oriented programming
tutorials