لینک

بزرگ‌ترین وب دایرکتوری ایران

دامنه

microsoft.com


عنوان سایت

microsoft.comمایکروسافت


توضیحات

وب سایت شرکت مایکروسافت بزرگترین تولید کننده نرم افزار


عنوان اصلی

Microsoft Corporation


شرح وب سایت

Get product information, support, and news from Microsoft.کلیدواژه‌ها و برچسب‌ها