لینک

بزرگ‌ترین وب دایرکتوری ایران

دامنه

um.ac.ir


عنوان سایت

um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد


توضیحات

وب سایت رسمی دانشگاه فردوسی مشهد


عنوان اصلی

دانشگاه فردوسی مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد


شرح وب سایت

دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز در حال حاضر هفتادمین سال فعالیتش را سپری می كند.کلیدواژه‌ها و برچسب‌ها
دانشگاه فردوسی مشهد
اوقات شرعی مشهد
پرتال
دانشگاه فردوسی
ferdowsi university of mashhad
ferdowsi university
iran university
persian
iran
Khorasan
Mashhad
mashad
Ferdowsi
دانشگاه فردوسي مشهد
ايران شرق خراسان رضوي
دانشگاه ايران
سومين دانشگاه ايران
صلوات خاصه امام رضا
فردوسی
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد
سایت دانشگاه فردوسی
www.um.ac.ir
پردیس دانشگاه فردوسی
دانشگاه فردوس مشهد
فردوسی مشهد
سومین دانشگاه برتر ایران
مشهد
دانشگاه